PRIJENOSNO RAČUNALO I LASERSKI PRINTER – NOVI „ČLANOVI“ KUDa DESINEC

           

Zahvaljujemo se Zagrebačkoj županiji što je prepoznala potrebe naše udruge te je poduprla i financirala projekt „Nabava informatičke opreme“, temeljem „Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog , humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2018. godini.“

Zagrebačka županija je s iznosom od 4.000, 00 kn omogućila našem KUDu da kupi prijenosno računalo i laserski printer, što je uvelike pomoglo u modernizaciji i efikasnosti rada udruge.

Iako smo mi udruga kojoj je temelj i osnovna djelatnost očuvanje i promocija kulturne baštine, svakodnevno se susrećemo sa adminstrativnim izazovima kako bi naše društvo djelovalo u skladu sa zakonskim odredbama. Također, činjenica da nemamo vlastitih prostorija u kojima bismo pohranjivali brojnu arhivsku građu (zahvalnice, nagrade, plakete, slike..), potaknula nas je da ih prebacimo u digitalni oblik s nadom da će jednog dana ponovno krasiti naše vlastite prostorije i biti vidljiv dokaz truda i rada te prepoznatljivosti KUDa Desinec u cijeloj Hrvatskoj , ali i inozemstvu.

Predsjednica KUDa Desinec

Martina Bereček