Upravni odbor

1. Bereček Martina predsjednica društva i upravnog odbora
2. Puhar Stjepan – dopredsjednik društva
3. Galović Stjepandopredsjednik društva
4. Strahija Vesnatajnica društva
5. Kos Ivančlan
6. Pažulinec Stjepan – član
7. Režek Jelenačlan
8. Grbavac Markočlan
9. Jašek Stjepan – član