Povijest društva

“Kulturno umjetničko društvo Desinec” ili skraćeno KUD Desinec službeno registrirano je dana 28. 04. 2005. i djeluje kao samostalna udruga u cilju bavljenja kulturno-umjetničkom djelatnošću i očuvanja kulturne, folklorne i umjetničke baštine lokalne zajednice na području Desinca i Grada Jastrebarskog te Republike Hrvatske u cjelini.

Ideje iz siječnja 2005. rezultirale su sastankom osnivača kulturno-umjetničkog društva kada su se dana 18. 03. 2005. u kući Stjepana Puhara u Jastrebarskom sastali Stjepan Puhar,Stjepan Galović, Ivan Hlebić, Mirjana Hlebić, Siniša Hlebić, Dragutin Hlebić, Josipa Galović, Nikolina Galović, Štefica Galović, a kasnije i Ivan Puhar, Petar Smetko i Stjepan Dugić te održali osnivačku skupštinu društva i pokrenuli akciju registracije društva. Tada je izabran i prvi predsjednik društva Stjepan Puhar, kao i prvi upravni odbor kojeg su pored spomenutog predsjednika društva sačinjavali i dopredsjednici društva Mirjana Hlebić i Stjepan Galović, tajnik društva Siniša Hlebić, te Ivan Hlebić, Dragutin Hlebić, Nikolina Galović, Stjepan Dugić i Petar Smetko. Prva sjednica upravnog odbora društva održana je dana 06. 04. 2005. g. Dana 28. 04. 2005. g. podnesen zahtjev za registraciju društva te stoga taj datum smatramo službenim početkom rada KUD-a Desinec.

Inače, prvi sastanak osnivača održan je dana 30. siječnja 2005. g. Tada je počelo i uvježbavanje tamburaša pod vodstvom prvog voditelja tamburaške sekcije Ivana Hlebića, a čime je ova sekcija pokrenuta već i prije formalnog osnutka društva. Prve probe tamburaške sekcije održane su u obiteljskoj kući Stjepana Puhara, dok su nakon toga probe ove sekcije održavane u obiteljskoj kući njenog voditelja Ivana Hlebića, a potom u prostorijama društva u staroj zgradi Općine u G. Desincu. Ivan Hlebić je naučio svirati novi mladi naraštaj desinečkih tamburaša te je napisao mnogobrojne aranžmane za glazbu, i to kako za tradicionalnu folklornu, tako i za duhovnu, ali i drugu vrstu glazbe u tamburaškom aranžmanu. On je tijekom 2007. g. pokrenuo i projekt tamburaškog orkestra KUD-a Desinec. Članovi tamburaške sekcije nastupili su dana 04. 09. 2005. godine na “Angelskim susretima” u Viduševcu, što je bio prvi javni nastup KUD-a Desinec. Tamo su nastupili sa kompozicijama Desinečka poljka, Šimi i Desinečki drmeš. Dana 19. 04. 2005. g. u prostorijama disco cluba “Saturn” održana je prva zajednička proba tamburaša i folklorne (plesne) sekcije. Tada je bilo nazočno 58 ljudi. Prvi voditelj folklorne sekcije bio je pokojni Petar Smetko. On je uz veliku pomoć Stjepana i Dragice Puhar, Stjepana Dugića (također nažalost pokojnog), Dragice Kambić i Dragice Štefković članovima sekcije pokazivao te ih uvježbavao tradicionalne plesove desinečkog kraja. Imenovani su mlađim naraštajima prenijeli umijeće autentičnog plesanja plesova karakteristično za desinečki kraj te su na taj način ovo kulturno nasljeđe sačuvali od zaborava. Isto tako, važno je napomenuti da su oni posebnosti naših plesova prezentirali i kasnije angažiranim stručnim voditeljima folklorne sekcije koji su iste ugradili u koreografije Desinca (Mladen Januš – koreografija Desinec 1 i Marinko Maričić – koreografija Desinec 2) te ih primijenili prilikom uvježbavanja istih plesova.

Zahvaljujući suradnji sa DVD-ima u Donjem i Gornjem Desincu, koji su nam ustupili prostorije svojih vatrogasnih domova, redovite probe folklorne sekcije održavaju se u tim domovima (dana 17. 5. 2005. g. održana je prva proba u prostoru DVD-a Donji Desinec, a dana 24. 5. 2008. g. održana je prva proba u prostoru DVD-a Gornji Desinec).

Dana 23. 11. 2005. g. održana je prva službena proba vokalne sekcije pod vodstvom Maria Kambića koji je bio prvi voditelj ove sekcije. On je članove ove sekcije naučio pjevati tradicionalne pjesme desinečkog kraja kao i druge pjesme iz raznih krajeva Republike Hrvatske. Članovi vokalne sekcije nastupaju zajedno sa pripadnicima tamburaške i folklorne sekcije na smotrama i drugim priredbama. U lipnju 2007. g. spomenuti voditelj ove sekcije pokrenuo je i rad ženske vokalne skupine. Članice ove skupine također vježbaju izvođenje izvornih pjesama Desinca ali i drugih pjesama naše domovine, te nastupaju na mnogobrojnim priredbama na području Grada Jastrebarsko, ali i šire.

U proljeće 2006. g. sa radom je krenula i dramska sekcija čija je prva voditeljica bila Nikolina Galović koja se osobito angažirala na projektu “Desinečke svadbe”koji ima za cilj scensko prikazivanje običaja tradicionalne “Desinečke svadbe”, i to posebno mlađim naraštajima, kako bi ih se upoznalo sa izvornim načinom obavljanja ove svečanosti koji se njegovao tijekom stoljeća u našem kraju te je dio kulturnog identiteta Desinca. Stoga je ovo jedan od ključnih projekata našeg KUD-a. Veliku stručnu pomoć u oživljavanju ovog projekta pružio joj je gospodin Nino Škrabe koji je svoje veliko znanje i iskustvo našem društvu u potpunosti stavio na raspolaganje. On je u međuvremenu postao stručni voditelj ove sekcije te ima odlučujuću ulogu u postavljanju scene te odabiru i pripremi glumaca za predstavu.

Dana 02. 11. 2005. g. našem kulturno umjetničkom društvu su od strane Poglavarstva Grada Jastrebarsko u zakup ustupljene prostorije stare zgrade općine na trgu sv. Ivana bb u G. Desincu, čime je naše društvo dobilo svoje prostorije u kojima se održavaju sastanci, probe, razne svečanosti i druge aktivnosti.

Dana 20. 06 2006. g. društvo je postalo članom Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarsko čime smo se i formalno uključili u djelatnost njegovanja i očuvanja kulturno-umjetničke baštine našeg Grada.

Dana 02. 07. 2006. g. održan je prvi obnovljeni “Desinečki bal” na kojem su nastupili članovi puhačkog orkestra DVD-a G. Desinec, članovi KUD-a “Sv. Juraj” iz Draganića, članovi KUD-a Sv. Jana, članovi hrvatskog seljačkog pjevačkog društva “A. Radić” iz Repišća, članovi pjevačkog društva “Okićka trešnja” iz Stankova, članovi KUD-a “Cvijet” iz Cvetkovića, članovi KUD-a “Kupinec”, te dakako članovi KUD-a Desinec.