Rad društva

Ciljevi i zadaća društva su:

 • Očuvanje , njegovanje i javno prezentiranje izvornog i reproduktivnog folklora na području plesa, vokalne i instrumentalne glazbe, te ostalih folklornih i etnografskih sadržaja
 • Izučavanje folklornog stvaralaštva u cilju očuvanja njegove izvornosti
 • Promicanje folklornog amaterizma
 • Unapređenje i promicanje opće kulture te estetskih i etičkih vrednota i načela u sredini u kojoj društvo djeluje, te poticanje prijateljstva i zajedništva između članova društva, kao i njihove kreativnosti i poduzetnosti
 • Razvoj i unapređenje odnosa sa srodnim udrugama u RH i inozemstvu

U svrhu ostvarivanja ciljeva i zadaća društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

 • Glazbena djelatnost: vokalna (solističko i zborno pjevanje) i instrumentalna (grupno i solističko instrumentalno stvaralaštvo)
 • Dramska i plesna umjetnička djelatnost
 • Organizacija i održavanje redovitih folklornih i drugih kulturno-umjetničkih priredaba, prigodnih programa i svečanosti
 • Organizaciju i održavanje redovitih proba sekcija radi provedbe usvojenog programa društva
 • Stručno i profesionalno usavršavanje članova
 • Promotivne i izdavačke djelatnosti vezane uz rad udruge
 • Obavljanje drugih poslova koji pridonose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom

U tu svrhu u društvu djeluju sljedeće sekcije:

 • Glazbena sekcija
 • Plesna sekcija
 • Vokalna sekcija
 • Dramska sekcija